Lemmings PC cheats


Find PC Cheats for another game
# | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z


"Fun" Level Codes:
Rating: Fun

1 - (none)
2 - IJJLDNCCCN
3 - NJLDLCADCY
4 - HNLHCIOECW
5 - LDLCAJNFCK
6 - DLCIJNLGCT
7 - LCANLLDHCO
8 - CINNLDLICJ
9 - CEKHMDLJCO
10 - MJHMDLCKCW
11 - OJOLHCGLCO
12 - HMDLCIOMCJ
13 - MDLCAKLNCS
14 - DLCIJNMOCM
15 - LCANNMDPCJ
16 - CINNMDLQCS
17 - CAKHLFLBDU
18 - IJJLNHCCDS
19 - NJNNHCADDR
20 - HLFLCMNEDW
21 - LNHCAKNFDS
22 - FLCMKLLGDJ
23 - LCAOLLFHDS
24 - CIOLLFLIDL
25 - CEJHOFHJDO
26 - OKHMFLCKDM
27 - NJMFLCALDU
28 - HMNHCIOMDQ
29 - ONHCAKNNDN
30 - FHCMKLMODO

"Mayhem" Level Codes:
Rating: Mayhem

1 - NKMFLGCLHP
2 - KNOHGONMHS
3 - ONHGGKONHM
4 - FLGKJOMOHK
5 - HGCNOMNPHL
6 - GOOMMNHQHX
7 - GCJKLDMBIQ
8 - KJILDMGCIX
9 - NILDMGCDIU
10 - ILDMGKOEIO
11 - LLIGCJMFIK
12 - DMGKJOLGIR
13 - MGCNOLDHIO
14 - GKNOLDMIIX
15 - GGJIMDMJIL
16 - KJIMDMGKIQ
17 - NKMDMGCLIP
18 - IMDMGKNMIW
19 - OLIGCKMNIW
20 - LIGKJOOOIQ
21 - MGCNOMDPIX
22 - GKNOMDMQIQ
23 - GGJKNNIBJN
24 - OJILFMGCJO
25 - NKLFMGCDJJ
26 - ILFMGONEJU
27 - NFIGCKOFJK
28 - FMGKJOLGJU
29 - MGCNOLFHJR
30 - GKNONNIIJQ

"Taxing" Level Codes:
Rating: Taxing

1 - MFMCCJONFM
2 - FMCIKLMOFR
3 - ICGNOONPFM
4 - CKNOMFMQFL
5 - GCJKNLHBGT
6 - KKKLLHGCGL
7 - NKNDHGCDGR
8 - ILDLGKOEGL
9 - LDLGAJNFGS
10 - DLGKJOLGGO
11 - LGCNOLDHGL
12 - GKNOLDLIGU
13 - GCJIMLHJGY
14 - KKIMDLGKGO
15 - NIMDLGGLGO
16 - IMDLGONMGX
17 - MDLGCJMNGM
18 - DLGOJMMOGJ
19 - LGGNMMDPGW
20 - GKNOOLHQGT
21 - GCJINNHBHU
22 - KJKLFLGCHJ
23 - OINNHGCDHL
24 - ILFLGONEHR
25 - LFLGCJOFHY
26 - NHGOKONGHM
27 - LGCNOLFHHO
28 - GOOOLNHIHQ
29 - GGKKMFHJHK
30 - KJIMFLGKHQ

"Tricky" Level Codes:
Rating: Tricky

1 - HCEONONPDX
2 - CINNONHQDL
3 - CAJJLDMBEV
4 - KJHLDMCCEO
5 - OHLLICADEO
6 - HLDMCMOEEX
7 - LDMCCJNFEP
8 - DMCMJLLGEY
9 - ICGNLNMHEO
10 - CMNLLDMIEO
11 - CCJIMDMJEP
12 - KKIOLICKEP
13 - OHOLICALEJ
14 - HMDMCINMEL
15 - MDMCAJLNEU
16 - LMBIJNOOEY
17 - ICANNMLPEQ
18 - CINLMDMQET
19 - CCKHNNIBFP
20 - KJKLFMCCFU
21 - NILFMCGDFT
22 - KNNICONEFU
23 - NNICGKOFFO
24 - NMBMKNNGFX
25 - MCCOMLFHFY
26 - BKNONFIIFP
27 - CCJKMFMJFU
28 - OKKONICKFY
29 - OIMFMCCLFJ
30 - KMFMCKNMFT

More Passwords:
The following passwords are for the "easy" settings.

Level Password
17 cejhlflbdx
18 ijjlnlbcdv
19 ojlnhceddu
20 jnnhcmnedc
21 nnhcajnfdl
22 nchcmknngdr
23 lcaollflds
24 cakjmfhjdl
25 ijhmflckdu
26 njmflcaldv
28 jonhcinmdt
29 mnhceknndp
30 flcmjlmodr


GameBoy game - Lemmings 1 (boxed) picture
GameBoy game - Lemmings 1 (boxed)
$40.15

GameBoy game - Lemmings 1 (boxed) picture
GameBoy game - Lemmings 1 (boxed)
$37.99

Sega Mega Drive - Game | Lemmings 2: The Tribes | including box | slightly used picture
Sega Mega Drive - Game | Lemmings 2: The Tribes | including box | slightly used
$24.9

Starfox, SimCity Sim City (Saves), & Lemmings ~ SNES Super Nintendo Game Lot x3 picture
Starfox, SimCity Sim City (Saves), & Lemmings ~ SNES Super Nintendo Game Lot x3
$29.99

Holiday Lemmings Psygnosis 1993 PC ms-dos 3.5
Holiday Lemmings Psygnosis 1993 PC ms-dos 3.5" Floppy in case Strategy game
$49.95

Oh No More Lemmings Psygnosis 1991 Tandy 5.25
Oh No More Lemmings Psygnosis 1991 Tandy 5.25" Floppy Disc Strategy Game
$11.24

Lemmings 3D (PC, 1995) ms-dos psygnosis brand new sealed strategy game picture
Lemmings 3D (PC, 1995) ms-dos psygnosis brand new sealed strategy game
$59.95

Oh No More Lemmings Psygnosis 1991 IBM PC Amstrad EGA VGA 5.25
Oh No More Lemmings Psygnosis 1991 IBM PC Amstrad EGA VGA 5.25" Floppy Disc
$14.24

The Lemmings Chronicles PC BIG BOX ms-dos CD-ROM puzzle sideview strategy game picture
The Lemmings Chronicles PC BIG BOX ms-dos CD-ROM puzzle sideview strategy game
$39.95

Vintage Lemmings Revolution computer video game (PC, 2000) picture
Vintage Lemmings Revolution computer video game (PC, 2000)
$4.75

Lemmings 2: The Tribes Super Nintendo SNES New Sealed MINT GOLD VGA 90 ARCHIVAL picture
Lemmings 2: The Tribes Super Nintendo SNES New Sealed MINT GOLD VGA 90 ARCHIVAL
$599.0

Lot 8 Super Nintendo Manuals Lemmings WrestleMania Bubsy Play Action Football picture
Lot 8 Super Nintendo Manuals Lemmings WrestleMania Bubsy Play Action Football
$11.97

Sega Game Gear games, Lemmings and Chuck Rock picture
Sega Game Gear games, Lemmings and Chuck Rock
$20.0

Lemmings Sega Game Gear Cartridge picture
Lemmings Sega Game Gear Cartridge
$10.49

Lemmings 2 - The Tribes PAL SNES picture
Lemmings 2 - The Tribes PAL SNES
$29.0

Lemmings, Oh No More Lemmings & Lemmings Paintball PC Game Big Box Complete Game picture
Lemmings, Oh No More Lemmings & Lemmings Paintball PC Game Big Box Complete Game
$19.99

NEC PC Engine SUPER CD-ROM -- Lemmings -- JAPAN. GAME. Work. 13031 picture
NEC PC Engine SUPER CD-ROM -- Lemmings -- JAPAN. GAME. Work. 13031
$40.0

LEMMINGS -- Boxed. Super famicom, SNES. Japan game. Work fully. 12022 picture
LEMMINGS -- Boxed. Super famicom, SNES. Japan game. Work fully. 12022
$35.0

GAME GEAR -- Lemmings GG -- SEGA JAPAN. Clean & Work fully  13278 picture
GAME GEAR -- Lemmings GG -- SEGA JAPAN. Clean & Work fully 13278
$30.0

Lemmings (Super Nintendo Entertainment System, 1992) Tested Works Great  picture
Lemmings (Super Nintendo Entertainment System, 1992) Tested Works Great
$12.99

    Next Page >>
Home